Voorwaarden

A.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen hatha yoga en stoelyoga bij Mangalah Yoga, en gelden zonder uitzondering voor iedere deelnemer. Herziende versie: November 2023

 

1)       De overeenkomst komt tot stand door het bijwonen van de yogalessen en/of extra lessen bij Mangalah Yoga.

2)       De deelnemer gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving voor de yogalessen of extra lessen.

 

B.     Proefles

1)       Een proefles is gratis en vrijblijvend.

2)       Na de proefles heeft de deelnemer 24 uur om zich te beraden of het volgen van yogalessen iets is om mee door te willen gaan.

3)       Als Mangalah Yoga na 24 uur geen bevestiging heeft gehad van deelname van de proefles deelnemer, heeft Mangalah Yoga het volste recht om de gereserveerde yoga mat vrij te geven.

4)       Na bevestiging van deelname na de proefles, door de proefles deelnemer, koopt deze de week nadien de 10 lessenkaart die dan de week na de proefles direct ingaat.

5)       Als de proefles deelnemer niet direct wil/kan starten, wordt de mat weer vrijgegeven.

 

C.     10 lessenkaart

1)       De 10 lessen kaart geeft recht op 10 yogalessen en heeft een geldigheid van 12 weken.

2)       De 10 lessen worden automatisch ingeboekt op een vaste dag en tijdstip.

3)       De 10 lessen kaart kost €95,-

4)       De 10 lessen kaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

5)       De 10 lessen kaart is niet verlengbaar en wordt niet terugbetaald.

6)       De deelnemer kan alleen aan de yogalessen deelnemen als de 10 lessen één week op voorhand betaald is. De betaling kan contant, per bank app (QR code/Payconic) of per bankoverschrijving op: BE66 0018 6716 7043 t.n.v. Coralie Popper

7)       De 10 lessenkaart wordt automatisch verlengt. De deelnemer ontvangt 1 week voor afloop een betalingsuitnodiging om de 10 lessen kaart te verlengen.

8)       Bij het uitblijven van de betaling op de dag van de verlenging, gaat de kaart, zoals normaal gezien ook het geval is bij betaling, gewoon in. Mangalah Yoga verwacht dat de deelnemer de betaling z.s.m. in orde maakt en ontvangt opnieuw betalingsuitnodiging.  

9)       De 10 lessen kaart heeft een opzegtermijn van 1 maand. De deelnemer kan dus 1 maand voor aanschaf van de nieuwe 10 lessen kaart zonder opgave van reden besluiten geen 10 lessen kaart meer aan te schaffen. Als dit termijn niet gerespecteerd wordt mag Mangalah Yoga de opvolgende 10 lessen kaart in rekening brengen.

10)    Als de deelnemer besluit de 10 lessen kaart pas later te verlengen dan het direct aansluitende termijn, vervalt de vaste reservatie van de deelnemer, en wordt de yoga mat weer vrijgegeven.

11)    Extra lessen gaan niet van de 10 lessen kaart af en worden afzonderlijk betaald omdat deze kunnen afwijken van de vaste prijs.

 

     

D.     Momoyoga, annuleren en verplaatsen van de yogalessen

1)       Mangalah yoga maakt gebruikt van het online boekingssysteem speciaal voor yogastudio’s: Momoyoga. Het is niet mogelijk om zonder gebruik van het Momoyoga systeem yogalessen te volgen bij Mangalah Yoga.

2)       De deelnemer ontvangt van Mangalah Yoga een link om de inschrijving volledig te maken in het systeem van Momo Yoga.

3)       De deelnemer kan zelf, online via www.momoyoga.com, of via de app Momo Yoga, tot 4 uur van tevoren, yogalessen verplaatsen en/of annuleren d.m.v. credits (d.w.z. de lesbeurten)

4)       De deelnemer kan een les inplannen tot 10 minuten voor de les begint.

5)       De deelnemer kan de geldigheid van de 10 lessen kaart, betalingen en geboekte lessen inzien.

6)       De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het beheren van de yogalessen.

7)       Een geannuleerde les geeft recht op één credit (d.w.z. één lesbeurt), die elders kan worden geplaatst binnen de geldigheid (12 weken) van de 10 lessen kaart.

8)       Een niet geannuleerde yogales wordt in rekening gebracht. Het is niet mogelijk om de credit terug te krijgen.

9)       De deelnemer dient zelf de geldigheidsweken te openen als zich dat voordoet.

10)    Mangalah Yoga heeft een uitgebreide handleiding beschikbaar gemaakt, en staat altijd open voor vragen en het aanbieden van hulp.

11)    De deelnemer kan maximaal 2 lessen per week inplannen

12)    We begrijpen dat het vervelend is als je ziek wordt of je eens vakantie hebt die niet gelijk loopt met de sluiting van de studio. Maar de lessen kaart is 12 weken geldig en daarin kunt u ook een paar weken 2x komen en gebruikmaken van de 11de en 12de week waardoor je geen lessen zou verliezen.

 

E.     Aansprakelijkheid

1)       Als deelnemer neem je deel aan de activiteiten op eigen risico. Je begrijpt dat yoga een fysieke inspanning vereist die risico met zich kan meebrengen. Respecteer je grenzen, en forceer je niet. Het is jouw verantwoordelijkheid om medisch advies te vragen aan je behandelend arts over de geschiktheid tot deelname aan de yogalessen. Stel je docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten, zwangerschap of andere fysieke bijzonderheden.

2)       Als deelnemer neem je de volledige verantwoordelijkheid voor jouw yoga beoefening, inclusief mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan en/of aanwezigheid in de lessen.

3)       Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen, ziekte, persoonlijke omstandigheden en alle andere zaken waar wij geen invloed, schuld of macht over/aan hebben gehad, waardoor je niet kan deelnemen aan de yogalessen. Mangalah Yoga verlengt de lessen kaart niet, bevriest de lessenkaart niet en geeft geen geld terug van de lessen kaart. Hierop wordt geen enkele uitzondering gemaakt.

4)       Mangalah Yoga neemt geen doktersbriefjes aan.

 

F.     Sluitingsdagen

1)       Mangalah Yoga is gesloten in het Paasverlof, Zomerbouwverlof, Kerstverlof en enkele Christelijke feestdagen. De exacte sluitingsdagen worden ruim op voorhand bekendgemaakt d.m.v. een kalender, via what’s app, Momoyoga en sociale media.

2)       De 10 lessen kaart wordt niet belast in deze periodes. De deelnemer staat niet ingepland op deze dagen.

3)       De verloven van deelnemers die buiten deze aangegeven periodes verlof nemen, is voor de rekening van de deelnemer, omdat Mangalah Yoga de reguliere verloven al in acht neemt. Het is niet mogelijk om, om die reden, verlenging of terugbetaling te krijgen van de 10 lessen kaart.

 

G.    Huisregels

1)       De deelnemer heeft de gsm op stil gezet.

2)       De deelnemer is minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig.

3)       De buitendeur van de studio gaat 10 min voor aanvang van de les open.

4)       Mocht de deelnemer toch te laat arriveren, komt deze zo stil mogelijk binnen zodat het begin van de les niet te veel wordt verstoord .

5)       De deelnemer gebruikt een handdoek of eigen mat voor over de studio mat die helemaal passend is. De afmetingen van de mat zijn ongeveer 183x61cm

6)       De deelnemer draagt sokken bij het binnen gaan en verlaten van de yogaruimte.

7)       De sokken mogen op de eigen handdoek uit.

8)       Hoofdkussentjes, dekens en meditatiekussen zijn voorzien in de studio

9)       Tassen, autosleutels, gsm’s, handtassen en alle andere voorwerpen die niks met yoga te maken hebben zijn ten strengste verboden in de yogaruimte. Deze spullen kan de deelnemer kwijt in de aangegeven vakken in de hal

10)    De voordeur gaat bij elke les dicht, niemand kan zal daardoor de studio ongeoorloofd kunnen betreden.

11)     Ventilatie zal geschieden door het openzetten of kantelen van de grote raam/deuren, hierdoor kan het in de koude maanden wat fris aanvoelen.

               12)    Deelnemers kunnen recht hebben op tussenkomst van uw mutualiteit (1x per jaar), vraag erna bij ons en wij                                   zorgen voor het juiste ingevulde formulier.

                      13) De lessen zijn geschikt voor 16 jaar en ouder. Er worden geen kinderen toegelaten in de lessen.